Impressum

LIDERA PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBRT, vlasnik Biljana Gusak

Sjedište: Luke Lukića 15, Slavonski Brod, RH

Djelatnost: Ostala prerađivačka industrija, d. n.

OIB: 01996447983

MB: 91496721

IBAN: HR4424840081100672234

Račun otvoren kod: Raiffeisenbank Austria d.d.

E. ekopcelarstvogusak@gmail.com

T. 091 410 2221, 091 410 2223