Kopački rit

Malo mjesto Tikveš, smješteno je u srcu Kopačkog rita. Sačinjava ga jedva dvadesdetak kuća, od kojih je pola napušteno. U ovo malo selo navraćali su mnogi istaknuti svjetski državnici i vladari. Prepoznavši tikveške hrastove šumekao lovno područje bogato krupnom...